Assembly Members


S.N        NAME
1 MR. ABDHESH KUMAR POKHAREL
2 MRS. BABA BASNET
3 MRS. BHUMIKA SUBBA
4 MRS. CHANDANI KUMARI MALLA
5 MR. HARI BAHADUR THAPA
6 MR. LAXMAN GAMNANGE
7 MRS. NILMAYA PUN
8 MR. PRADIP BAMJAN
9 MR. PRAJAPATI PARAJULI
10 MR. SHISHIR YOGI
11 MR. SUNIL MASKEY
12 MRS. SATYA KALA RAI